CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

راهکارهای ارتقاءعلوم انسانی؛ترویج تفکرانتقادی وخلاق

عنوان مقاله: راهکارهای ارتقاءعلوم انسانی؛ترویج تفکرانتقادی وخلاق
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_156
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

امنه بختیاری - کارشناس ارشد گروه بررسی مسائل زنان پژوهشگاه علوم انسانی

خلاصه مقاله:
با مرور بر وضعیت علوم انسانی در جهان در می یابیم که این علوم به جای سعی در کسب مشروعیت (کسب روش شناسی محکم و راهیابی مط مئن به عینیت ) وضعیت مبهم خود رابه تدریج پذیر فته ،قطعیت تع ابیروتفاسیر خودر ااز واقعیت به جای خود واقعیت پذیرفته وجهت دارعمل نموده است؛بنابراین تصور می شود این علوم نسبت به د یگر رشته های علمی پیشرفت لازم رانداشته وتا حدودی در وضع نابهنجار بسر می برد. در ایران نیز تقدم علوم دیگر نسبت به علوم انسانی حتی در حوزه ها ی تصمیم گیری فرهنگی - اجتماعی کشور وجود دارد ،همچنین نظام ناکارآمد ارزش گذاری و امتیازدهی به فعالیتهای علمی در حوزه علوم انسانی، کثرت گریزی در اندیشه ورزی و ضعف خودباوری از موانع پیشرفت این ع لوم و در نهایت مسأله محور نبودن آن گردیده است؛ یعنی ما علوم انسانی داریم ، ولی این علوم پاسخی به مسائل ملموس نداده، لذا نفی برای آن متصور نشده است؛ پس در علوم انسانی باید تولید علم داشته باشیم و این امر جز با تفکر خلاق و انتقادی یعنی از راه خلق ایده ها و نظریات نوین و تجزیه و تحلیل اطلاعات و نقادی میسر نخواهد شد

کلمات کلیدی:
علوم انسانی، تولید علم، تفکر انتقادی، تفکرخلاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100712/