CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها: تأملی برنظردانشجویان درباره چالش ها و نارسای یهای علوم انسانی و راهبردهای توسعه کیفی آن

عنوان مقاله: وضعیت آموزش و پژوهش در دانشگاهها: تأملی برنظردانشجویان درباره چالش ها و نارسای یهای علوم انسانی و راهبردهای توسعه کیفی آن
شناسه (COI) مقاله: SOCIALSCIENCECONF01_119
منتشر شده در کنگره ملی علوم انسانی در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

نعمت اله عزیزی - عضوهیئت علمی دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
با آغاز هزاره سوم گرای ش هاوتغییرات کلان سیاسی ،اجتماعی و حرفه ای و توسعه مواج و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پدیده هایی چون جهانی شدن و به هم ریختن و حذف پاره ای ازمرزهای فکری و فلسفی که از دهه گذشته ریشه گرفته بودندب ه اوج خو د رسیده وانتظارات و زمینه های جدیدی را برای سازمان هاونهادهای جوامع مطرح نمود .وجوداین نیاز ها و انتظارات زمینه ایجاد تحول و تغییرات اساسی را در سازما ن هاو نهادهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی، اقتصادی و سیاسی به دنبال داشت .دراین اثنا برای نظام آموزش عالی نیز پارادایم ها و الگوهای نوینی ازدانشگاههادر هزاره سوم مطرح شد و بستر ظهور نسل های جدیدی از مؤسسات آموزش عالی را فراهم نمود. بنابراین، با عنایت به شکل گیری بنیا ن های ج امعه هوشمند و حاکمیت فرهنگ شبکه ای و ظهور پدیده های فرانوین دانشگاهی، مادر کنار مسائل و تنگناهای جار ی نظام آموزش عالی خود با مجموع ه جدیدی از چالش هاورسالت های جدیدی مواجه هستیم که جز با مهندسی مجدد نظام آموزش عا لی نمی توان با موفقیت آنها را مدیریت نمود. دراین باره انجام تغییرات و اصلاحاتی درعلوم انسانی وانطباق آن باوضیعت مذکور اهمیت بالایی دارد و مستلزم تلاش و جدیت بیشتری ازجانب مدیران و متولیان مراکز دانشگاهی است. این مقاله در صدد است تا با بررسی دیدگاه دانشجویان علوم انسانی در باره جایگا ه این علوم در آموزش عالی کشور، مشکلات و نارسایی های اثرگذاربر کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را تحلیل و راهکارهایی را نیز در جهت بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی دراین علوم پیشنهاد نماید.

کلمات کلیدی:
آموزش عالی،علوم انسانی،توسعه کیفی،آموزش و پژوهش ،چالش ها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100675/