CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

طراحی و اجرای مقدماتی آزمون تعیین سطح درک خوانداری بزرگسالان: شواهدی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

عنوان مقاله: طراحی و اجرای مقدماتی آزمون تعیین سطح درک خوانداری بزرگسالان: شواهدی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
شناسه (COI) مقاله: JR_JLRZ-11-33_012
منتشر شده در شماره 33 دوره 11 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

سارانا قوامی لاهیج - دانشجوی دکترای زبان شناسی، گروه زبان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مریم دانای طوس - عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
عبدالرضا تحریری - عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان
علی ربیع - عضو هیات علمی گروه زبان شناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
درک خوانداری، حاصل فرآیند تعامل خواننده با زبان نوشتار و در نهایت دریافت معنای متن است. پژوهش ها نشان می دهند که بین خوانندگان بزرگسال ماهر و ضعیف، از جنبه کاربرد راهبردهای زیربنایی درک خوانداری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت های بسیاری وجود دارد. باید توجه داشت، ابزاری مناسب برای سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان در داخل کشور و معیارهای مناسب درانتخاب متن­های مورد نیاز چنین ابزاری وجود ندارد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، ساخت ابزار سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان فارسی زبان بود. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف پاسخگویی به سه پرسش اصلی در زمینه معیارهای انتخاب متن برای آزمون های درک خوانداری، کاربست معیارهای منتخب در ساخت آزمون مناسب برای سنجش درک خوانداری بزرگسالان و بررسی روایی و پایایی آزمون ساخته شده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متن های منتخب باید متناسب با الگوهای آزمون های بین المللی و اصول زبان شناسی متن باشد. برای بررسی روایی، ابزار ساخته شده در اختیار استادهای متخصص قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات، روایی محتوایی آن تایید شد. برای بررسی پایایی و تحلیل گویه ها، این ابزار در دو مرحله روی نمونه ای 60 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد. یافته های به دست آمده، نشان دهنده سطح مطلوب پایایی آزمون (82/0) و (84/0) بود. پس از هنجاریابی، می­توان از این ابزار در سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان و در برنامه ریزی های آموزشی برای انتخاب محتوای آموزشی بهره گرفت.

کلمات کلیدی:
درک خوانداری, ساخت آزمون, بزرگسالان, دانشجویان کارشناسی ارشد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1006714/