آسیب شناسی نوستالوژیک علوم انسانی: رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,281

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SOCIALSCIENCECONF01_099

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1389

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل مسائل علوم انسانی، یکی از مباحث معرفت شناختی حوزه پژوهش ساختاری فلسفه علم است که ارتباط علم را با فلسفه، هنر و صنعت وفناوری به نقد می کشد همچنین ش ناخت مبادی، مفاهیم، مفروضات، خاستگاه و آموزه های هر یک از علوم نیاز به فهم هرمنیوتیکی نقاد دارد تا حدود و ثغور عرصه فعالیت های اجرایی، آموزشی و پژوهشی علوم انسانی ب ه طور عام وحوزه های تخصصی به طور خاص، تحدید گردند . این مهم وقتی ممکن می گردد که علاوه بر تع یین حد و مرز جنبه عام و خاص فعالیت های پژوهشی علوم انسانی، قلمرو و حوزه های تخصصی علوم میان رشته ای در هزاره سوم نیز تبیین گردند. شناخت هر پدیده ای نیاز به ساز و کارهای خاصی دارد و از آن مهم تر شناخت آفت ها و کاست ی های آن پدیده علاوه ب ر ساز و کارها، نیاز ب ه هنرعرضه راهکارهای عملی برای رفع، حل و کاهش مصائب آن پدیده را می طلبد، بی شک شناخت مولفه های علوم انسانی از غیر علوم انسانی در قالب شناخت یک پدیده و آسیب شناسی پارادایم آن به عنوان هدف این مقاله مطرح است . تفکیک و انقسام منطقی رشته های علوم انسانی با غیر علوم انسانی از نظر صورت بندی فلسفی مدرنیسم و پسامدرنیسم می تواند همچنین نوع تغییر نگاه سخت افزاری به نرم افزاری رشته های علوم انسانی از هدف های دیگر این مقاله محسوب می شود. روش تحقیق مورد استفاده ، روش توصیفی است که واقعیت های موجود پیرامون حدود و ثغور علو م انسانی از غیر علوم انسانی در جوامع جهانی ب ه طور عام و جامعه اسلامی ایران به طور خاص آشک ار می کند . در این مقاله آسیب شناسی علوم انسانی از جهت حذف مبادی نهضت سخت افزاری 1 و جایگزینی فروضات، آموزه ها و خا ستگاه نهضت نرم افزاری 2 بحث و تحلیل شده است .برای تحقق چنین موضوعی، مسایل علوم انسانی مشتمل بر مسایل معرفت شناختی، ساختار شناختی و روان شناختی،بررسی شده است

نویسندگان

عباس شکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمدی. بابک. 1384. تاریخ روشنفکری, نشر مرکز ...
 • اعتماد , شاپور. 1380. انقلاب معرفتی و علوم شناختی _ ...
 • پروست، کیلبرت و روب. 1385 . اشتغال، مترجم علی حسین ...
 • چالمرز، آلن. ف. 1374. چیستی علم، درآمدی بر مکاتبات علم ...
 • حداد، وادی. در اکسلر، الکساندرا. 1384.فناوری برای آموزش (قابلیت ها، ...
 • زیبا کلام، فاطمه .1378. سیر اندیشه فلسفی در غرب، تهران، ...
 • شکاری، عباس.1385. آسیب شناسی انجمن های علمی: مسائل و راهکارهای ...
 • عبد السلام، 1369 مقدمه ای بر آموزش علوم و تکنولوژی ...
 • کهون , لارنس 0 از مدرنیسم تا پست مدرنیسم . ...
 • نوذری , حسین علی . 1379. فلسفه تاریخ . تهران ...
 • هابرماس، یورگن.1384. جهانی شدن و آینده دموکراسی منظومه پساملی، ترجمه ...
 • هگل. گئورک .1381. عقل در تاریخ، نجمه ی حسین عنایت، ...
 • یثربی، یحیی .1383. گذری بر جایگاه نقد و عقل گرایی ...
 • - Beck . w. 1960 _ A commentary on knits ...
 • _ Collingwood .1956. the Idea of history. Oxford ...
 • _ Gellner, e .1974. legitimating of belief . U.K Cambridge ...
 • _ Haddad.w.d .2001. The education enterprise: Is IT manageable? techknowlo ...
 • - kuhn , st. 1977. the essential Jension : Tradition ...
 • - Kwhn.T.S .1970. the Structure of scientific Revolutions _ Chicago ...
 • - Lakatos. And musgrave. eds. 1974. criticism and growth of ...
 • _ (Lakatos. I .1978.) popper on dem aracation and inducation ...
 • _ payne.M.2001 . A dictionary of cultural and critical theory ...
 • -Popper . kar.1934. the logic of scientific discovery new York ...
 • _ Shekar, Rahimi .2006. Ali, the consequences of the Binary ...
 • نمایش کامل مراجع