CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برآورد زمان رسیدگی گیاه جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای

عنوان مقاله: برآورد زمان رسیدگی گیاه جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای
شناسه (COI) مقاله: NCAMEM12_219
منتشر شده در دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

رضا ادیبان - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
سپیده تقی زاده - دانش آموخته کشاورزی دقیق، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
فرزین پرچمی عراقی - بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران
آرش حسین پور - بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل (مغان)، ایران

خلاصه مقاله:
غلات نقش مهمی در امنیت غذایی انسان دارند. بنابراین، تخمین دقیق زمان رسیدگی برای به حداقل رساندن تلفات در جو لازم است.هدف از این مطالعه پیش بینی دقیق زمان رسیدگی جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای بود. داده های میدانی از مزار منطقه درج استانکردستان در غرب ایران نمونه برداری شد. همچنین از روش سنجش از راه دور ماهوارهای در فصل رشد جو در سال 1396 با استفاده ازتصاویر لندست 8 استفاده شد. در این تحقیق از شاخص های پوشش گیاهی (NDVI ، SAVI ، EVI ، EVI2 ، GreenNDVI ، CIgreen وNDWI) به عنوان ورودی در مدل پیش بینی استفاده شده است. نتایج نشان داد که تصویربرداری ماهواره ای از پتانسیل کافی برای برآورددقیق زمان برداشت جو برخوردار است. مقادیر (R(2 و RMSE بهترین مدل رگرسیون گام به گام که در این مطالعه مربوط به زمان به خمیریشدن بود، به ترتیب 791 / 0 و 34 / 1 می باشد. این روش با تخمین دقیق از مناسب ترین زمان برداشت می تواند توس صاحبان مزار برایمدیریت فرآیند برداشت به عنوان یک چالش مهم بکار گرفته شود.

کلمات کلیدی:
سامانه برداشت غلات، سنجش ازدور، شاخص هاي گياهي، لندست 8

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1005635/