CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی ارزیابی بهره وری با رویکرد BSC,DEA مطالعه موردی در امور اداری شرکتهای گاز استانی

عنوان مقاله: مدلسازی ارزیابی بهره وری با رویکرد BSC,DEA مطالعه موردی در امور اداری شرکتهای گاز استانی
شناسه (COI) مقاله: IRIMC07_196
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدرضا علیرضایی - دانشگاه علم و صنعت ایران
ابراهیم مهاجر - انالیست برنامه نویس ارشد واحد کامپیوتر شرکت گاز خراسان رضوی

خلاصه مقاله:
با توجه به جایگاه مههم مباحث ارزیابی عملکرد و بهره وری د رتحقیق حاضر سعی شده است با تلفیقی از مباحث برنامه ریزی ریاضی ، مدیریت و ریاضیات مدلی برای ارزیابی بهره وری امور اداری شرکتهای گاز استانی ارائه شود در گام نخست با استفاده ز منظرهای کارت امتیازی متوازن ساماندهی ورودیها و خروجیهای مدل در غالب شاخص هایی انجام می شود. در گام دوم مقدار دهی و اندازه گیری شاخصهای ورودی و خروجی به دست آمده با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجاممی گیرد و در نهایت در گام سوم با بهره گیری از بحث تحلیل پوششی داده ها ساختاری به صورت ورودی - خروجی به مدل داده می شود و امکان مقایسه و ارزیابی واحدهای مختلف به دست می اید. با توجه به خصوصیات و مشخصات اموراداری شرکت های گاز و جنبه خدماتی بودن آنها سه منظر برای ساماندهی شاخصهای خروجی در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی:
بهره وری ، تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن، امور اداری شرکت گاز استانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100542/