هویت و نشانه های هویت زیبایی شناختی در جنبش هنری سقاخانه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 515

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAH-4-6_001

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

هویت، چیستی و چگونگی هر چیزی است و در خصوص انسان و فرهنگ؛ آگاهی فرد از کیستی و تعلقات اجتماعی اشمی باشد. در گفتمان تمدن و فرهنگ، هویت با برشماری چیستی ها و چگونگی ها، بار ارزشی و تقدیس گونه می یابد و انسانبا ارجاع به آن، خود و هستی اش را تفسیر و ترجمه می کند؛ لذا خصلتی مفهوم ساز دارد و به مثابه زبان عمل می کند. هویتدر هنر یک امر بغرنج و پیچیده است. اگر مفهوم سازی کند و علقه مندی را موجب شود، با زیبایی به عنوان جوهره ذاتیهنر که سیال و آزاد و خارج از علقه و مفهوم معنی می یابد؛ در تضاد قرار می گیرد. چالش اصلی این مقاله تبیین این تناقضاست. در جنبش سقاخانه شکل خاصی از هویت وجود دارد که هم معنی ایرانیت را به مثابه یک رمزگان فرهنگی منعکس می کند؛ یعنی هم واجد مفهوم است و قوه ادارک ما را از حیث مفهومی متاثر می سازد و هم زیبایی و فرم ناب هنری کهتجربه ی زیبایی شناختی را معنی می کند؛ محدود نمی سازد. این شکل خاص هویت را می توان هویت زیبایی شناختی نام نهاد که در این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و به شیوه ی اسنادی (کتابخانه ای) و استدلال در ترجمه ی نشانه ها و فرهنگ بصری جنبش هنری سقاخانه به بازشناسی آن خواهیم پرداخت. جنبش سقاخانه، شکل خاصی از هویت را درعرصه هنر می گشاید که می توان از آن به عنوان هویت زیبایی- شناختی یاد کرد. شکلی کمال یافته از رهایی و تعلق توامان. رهایی از قیدوبندهای تحمیلی اجتماع و ایدیولوژی و در همان حال تعلق به ذایقه و نبوغ ایرانی بر مدار تجربه زیبایی شناختی.

نویسندگان

حسین ابراهیمی ناغانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهرکرد