CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی

عنوان مقاله: ارائه مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای خارجی در صنعت خودروسازی
شناسه (COI) مقاله: IRIMC07_139
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود فیروزیان - عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
صمد نجفی مجد - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
محمدرضا لعلی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
حسین رضاپور - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
صاحبنظران در بررسی ادبیات موضوع ارزیابی بازارهای بین المللی که تجارب عملی انجام شده درایران نیز موید آن است معتقدند که برای انتخاب بازارهای خارجی به طور کلی دو رویکرد گسترش و قاعده مند وجود دارد بنگاههای استفاده کننده از رویکرد گسترش بتدریج و از طریق بازارهایی که با بازار محلی شباهت فرهنگ و جغرافیایی دارند و ارد بازارهای بین المللی می شوند اما در رویکرد قاعده مند بنگاهها با استفاده منظم از مجموعه ای از معیارها که برا یانتخاب بازا رجهانی به کار گرفته می شوند بازارهای مناسب را انتخاب می کنند. تا به امروز مدلهای فاقد جامعیت زیادی برای ارزیابی و انتخاب نظام مند بازارهای هدف خارجی توسط محققان پیشنهاد و ارائه شده ولی چون در انطباق با فرایندتصمیم گیری صادرکنندگان مغایرتهای زیادی را از خود نشان میدهند

کلمات کلیدی:
بازاریابی بین المللی، ارزیبای بازارهای بین المللی، مدلهای انتخاب بازارهای بین المللی، مدلیابی معادلات ساختاری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100485/