مقایسه ساختار و تزیینات چوبی مسجد جامع ابیانه با مساجد چوبی آذربایجان شرقی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 540

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISLART-8-14_002

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

مسجد نیایشگاه و محل گردهمایی مسلمانان در اقصی نقاط جهان است. مسجد قدمتی به تاریخاسلام دارد چرا که بنای اولین مسجد با ورود پیامبر اسلام به مدینه و به دست آن حضرتپایه گذاری شد لذا مساجد از مصادیق بارز جامعه اسلامی است. نقش آفرینی مساجد در عرصه هایمختلف جامعه اسلامی، توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی را به دنبال داشته است.البته نمی توان تاثیر فرهنگ و شرایط اقلیمی هر جامعه را بر نوع معماری آن نادیده انگاشت.از همی نرو مساجد با ساز ههای چوبی نیز از جمله عنصر معماری اند که تحت شرایط اقلیمیبه وجود آمده اند. مساجد چوبی آذربایجان شرقی و مسجد جامع ابیانه نیز از جمله مساجدچوبی ای هستند که الها مبخش معماری صفویه به ویژه در شهر اصفهان بوده اند. عناصر معماریمسجد جامع ابیانه و مساجد آذربایجان شرقی سه گروه صرفا سازه ای، صرفا تزیینی و سازه ای-تزیینی را شامل می شود.عناصر ساختاری مساجد از جمله شاه تیرها، تیر کها، ستون های چوبی و سقف چوبی در هردو گروه یکسان بوده ولیکن در برخی موارد نیز از قبیل وجود صندوقچه ها در مساجد آذربایجانو نبود آن ها در ابیانه و وجود قاب های چوبی در سقف مسجد ابیانه و به جای آن ها تخته هایباریک به نام پردو در مساجد آذربایجان شرقی را می توان از وجوه آن ها برشمرد. البته پردوهادر سقف مسجد ابیانه برای پر کردن فضاهای خالی قاب های چوبی به کار می روند. روشتحقیق این نوشتار تحلیلی- توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است

نویسندگان

پروین سلیمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، دانشگاه اصفهان

حمید فرهمندبروجنی

دانشجوی دکتری مرمت آثار تاریخی و هییت علمی دانشگاه اصفهان

مریم اکبری فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، دانشگاه اصفهان