CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر گرایش فروشندگان و مصرف کنندگان در استفاده از دستگاههای پایانه فروش POS

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر گرایش فروشندگان و مصرف کنندگان در استفاده از دستگاههای پایانه فروش POS
شناسه (COI) مقاله: IRIMC07_087
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید سعیدا اردکانی - عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد باقرزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

خلاصه مقاله:
سی سال پپیش اغلب مصرف کنندگان خدمات بانکی مورد نیاز خود مانند واریز وجه به حساب یا اگاهی از موجودی حساب را از طریق مراجعه مستقیم و شخصی به بانک انجام می دادند در بین این سی سال تغییرات تکنولوژیکی وسیعی رخداده است که منجر به ارائه خدمات بانکی نوینی به مصرف کنندگان شده است امروزه بیشتر مصرف کنندگان چندین ماه و یا حتی سال بدون مراجعه فیزیکی به بانک نیازمندی های خود را ازطریق خدمات مدرن بانکی انجام می دهند. مهمترین پیشرفتهای تکنولوژیکی که منجر به چنین تغییراتی شده است ظهور کارتهای الکترونیکی دستگاههای POS,ATM است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر گرایش فروشندگان و مصرف کنندگان در استفادها ز دستگاههای پایانه فروش POS می باشد 570 نفر از جامعه آماری تحقیق شامل 260 فروشنده و 310 مصرف کننده دستگاه POS بانک کشاورزی استان یزد درجه اهمیت هریک از عوامل شناسایی شده را تعیین کرد ه و سپس این عوامل با استفاده از رویکرد TOPSIS رتبه بندی شد.

کلمات کلیدی:
دستگاه پایانه فروش POS، فروشنده، مصرف کننده ، بانک کشاورزی استان یزد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100433/