مطالعه پارامتریک تعیین طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تقویت شده باFRPبا درنظر گرفتن اثرات لغزش آرماتور طولی، نرم شوندگی بتن با استفاده نرم افزار اجزای محدود آباکوس

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 249

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU06_0729

تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1398

چکیده مقاله:

تحت زلزله های نسبتا شدید، ستون بتنی مسلح دچار تغییرشکل پلاستیک می شود که اغلب از ناحیه ای موسوم به ناحیه ی مفصل پلاستیک اتفاق می افتد. در چند دهه ی اخیر، برای افزایش ظرفیت و شکل پذیری از روش های مختلفی نظیر روکش دار نمودن سطح ستون بتنی با ورق های پلیمری مسلح به طور گسترده ای مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. در این پایان نامه، به تعیین ناحیه و طول مفصل پلاستیک در ستون-های بتنی مسلح که با ورق های پلیمری مقاوم سازی شده اند پرداخته می شود. همچنین در این بررسی ها، اثر لغزش میلگردهای طولی بر طول مفصل پلاستیک مورد مطالعه قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف، از روش المان محدود سه بعدی برای انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی بهره گرفته شده است. ابتدا مدل المان محدود با نمونه ی آزمایشگاهی جهت صحت مدل سازی و تعریف مدل رفتاری مصالح مورد اعتبارسنجی قرار گرفت و پس از تطبیق مناسب رفتار نیرو-تغییرمکان دو مدل به تعمیم مدل های عددی به تعداد 26 و با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر مقدار بار محوری، تنش تسلیم آرماتورهای طولی، تنش تسلیم آرماتورهای عرضی، مقاومت فشاری بتن، مقدار آرماتورهای طولی، مقدار آرماتورهای عرضی و نسبت طول به ارتفاع مقطع تحت بارگذاری فشاری محوری توام با بار عرضی در بالای ستون پرداخته شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که با افزایش تنش تسلیم آرماتورهای طولی، افزایش مقاومت بتن و کاهش تنش تسلیم آرماتورهای عرضی طول ناحیه پلاستیک در ستون بتنی کاهش می یابد. در پایان، یک رابطه ی تحلیلی در ارتباط با طول مفصل پلاستیک و با در نظر گرفتن تمام متغیرهای مذکور پیشنهاد شد.

نویسندگان

حمیدرضا محمودی کردخیلی

گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران،

نادعلی نصیری

گروه مهندسی عمران، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران