CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه دو روش کاشت روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفیدو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) پوستر

عنوان مقاله: مقایسه دو روش کاشت روی عملکرد و برخی خصوصیات کیفیدو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.) پوستر
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_629
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

موسی ایزدخواه شیشوان - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
مهدی تاج بخش - استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی - استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
علی موسوی زاده - استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی اثرات روشهای کاشت برروی عملکرد اقتصادی و برخی خصوصیات کیفی پیاز خوراکی ازمایشی بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 86 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اذربایجان شرقی اجرا شد. فاکتورها شامل دو روش کاشت: کشت مستقیم بذر و نشایی و دو رقم : اذرشهر رنگ پوست قرمز، دیرس، و دو قولی قصه زنجان رنگ پوست قرمز - روشن، زودرس، بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده نشان داد بین دو روش کشت ب غیر از درصد پیازهای درجه 2 و درصد ماده خشک از لحاظ صفات: عملکرد اقتصادی، درصد پیازهای درجه 1 و درجه 3 ، قطر گلوگاه ، قطر طبق و در صد مواد جامدمحلول در سطح 1% اختلاف معنی داری وجود دارد. عملکرد اقتصادی در کشت مستقیم و کشت نشایی به ترتیب 30/60 و 45/95 تن در هکتار به دست آمد. همچنین بین دو رقم اذرشهر و قولی قصه زنجان به غیر از درصد پیازهای درجه 2 و قطر طبق در بقیه صفات ارزیابی شده اختلاف معنی دار مشاهده شد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100345/