CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر کند کننده های رشد بر میزان بذر تولیدی گوجه فرنگی و شاخصهای جوانه زنی آن

عنوان مقاله: تاثیر کند کننده های رشد بر میزان بذر تولیدی گوجه فرنگی و شاخصهای جوانه زنی آن
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_622
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم جاویدی شیروان - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران
ناصر عالم زاده انصاری - دانشیار گروه علوم باغبانی

خلاصه مقاله:
کیفیت بالای بذور تولیدی بستگی به مرحله برداشت میوه دارد در یک آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب کاملاتصادفی با 3 تکرار بذرهای گوجه فرنگی رقم چف با کندکننده های رشد پاکلوبوترازول PBZ 500-250ppm سایکوسل CCC 1000-500ppm و شاهد آب مقطر تیمار شدند. پس از شک بذور و رسیدن میوه آنها در 3 مرحله از رسیدن سبز بالغ، قرمز و قرمز کاملا رسیده برداشت شدند. بذر میوه ها پس از انتقال به ازمایشگاه با روش تخمیر استخراج و برای جوانه زنی در پتری دیش قرار گرفتند. بیشترین شاخصهای جوانه زنی در مرحله قرمز کاملا رسیده دیده شد. بالاترین و کمترین درصد جوانه زنی در مرحله قرمز و سبز بالغ مشاهده شد. حداکثر جوانه زنی در روز اول متعلق به شاهد از روز سوم نیز تفاوت معنی داری میان تیمارها مشاهده نشد. کند کننده های رشد بر وزن هزار دانه تاثیر معنی داری نداشتند.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100339/