CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاثیر علف کش اکسادیازون و اکسی فلورفن بر کنترل علفهای هرز در زمان تولید سوخچه پیاز (Allium cepa L.)

عنوان مقاله: تاثیر علف کش اکسادیازون و اکسی فلورفن بر کنترل علفهای هرز در زمان تولید سوخچه پیاز (Allium cepa L.)
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_572
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

نجمه یزدانی کچویی - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
ناصر عالم زاده انصاری - دانشیار گروه باغبانی

خلاصه مقاله:
گیاه پیاز رقابت ضعیفی با علفهای هرز دارد برای شناخت تاثیر علف کشها بررشد و نمون سوخچه ازمایشی با دو نوع علف کش در مزرعه گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال زراعی 87-86 انجام گرفت. دراین ازمایش تیمارهای سم اکسادیازون و اکسی فلورفن بصورت پیش کاشت پیش رویش و پس از رویش سم اکسادیازون به ترتیب 0/75 ، 3/0 ، 0/75 و سم اکسی فلورفن به ترتیب 0/6 ، 1/2 و 0/6 لیتر در هکتار و وجین دستی با همدیگر مقایسه شدند نتایج این ازمایش نشان داد که مهمترین علفهای هرز غالب در مزرعه به ترتیب عبارتند از: اویار سلام Cyperus esculentus ، سوروف Echinochloa crusgali ،و پیچک صحرایی Convolvulus arvensis . کمترین میزان تراکم و بیوماس علفهای هرز مربوط به تیمار وجین دستی و بیشترین آن مربوط به تیمار شاهد بود. سم اکسادیازون پیش کاشت و به دنبال آن سم اکسی فلورفن پس از رویش سببکاهش شدید تراکم علفهای هرز در مقایسه با سایر تیمارها شدند.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100289/