CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای جنس فلفل(Capsicum spp.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای جنس فلفل(Capsicum spp.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_529
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم بهرامی راد - دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
عبداله محمدی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سحر قاضی زاده - دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

خلاصه مقاله:
فلفل گیاهی است از خانوادهSolanaceaeکه به عنوان طعم دهنده غذا، رنگ دهنده و نیز به دلیل داشتن خواص دارویی متعدد در دنیا مورد توجه است، ولیکن تاکنون در ایران تحقیقی برای شناسایی و ارزیابی ژنوتیپهای فلفل صورت نگرفته است . این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جنس فلفل با استفاده از 14 صفت مرفولوژیکی بر اساس دیسکریپتور فلفل برروی 77 ژنوتیپ در قالب آزمایش آگمنت با 3 بلوک و 2 شاهد انجام گردید . مهمترین صفات مورد بررسی عبارتند از : طول میوه، عرض میوه، وزن خشک میوه و وزن هزاردانه. در بررسی همبستگی صفات، بیشترین همبستگی مثبت بین عرض میوه و وزن تر میوه 0/863 مشاهده شد. نتایج تجزیه به عاملها نشان داد، 4 عامل اصلی و مستقل71/02 درصد از تغییرات کل داده ها را توجیه کردند . نتایج تجزیه کلاسترنشان داد در فاصله اقلیدوسی حدود77.8 ژنوتیپ در 6 گروه قرار می گیرند، ضمناً تنوع ژنتیکی درنمونه ها با پراکندگی جغرافیایی آنها مطابقت نداشت . بطور کل ی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد همانطور که صفات مرفولوژیکی، ابزاری کارا و دقیق در طبقه بندی سایر ژنوتیپهای گیاهی هستند می توانند در گروه بندی و تفکیک ژنوتیپهای فلفل نیز مؤثر واقع شوند.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100247/