CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اثر منابع و سطوح مختلف کودنیتروژنه بر تندی و تجمع نیترات در سیر(Allium sativum L.)

عنوان مقاله: اثر منابع و سطوح مختلف کودنیتروژنه بر تندی و تجمع نیترات در سیر(Allium sativum L.)
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_522
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا،
فرشاد دشتی - استادیاران گروه باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
احمد ارشادی - استادیاران گروه باغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
فریبا بیات - مربی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

خلاصه مقاله:
بسیاری از خواص دارویی سیر مربوط به ترکیبی بسیار فعال موسوم به آلیسین می باشد. از آنجایی که نوع و سطح کود نیتروژنه اثر معنی داری بر میزان تندی سیر دارد، بررسی اثر کود نیتروژنه بر تندی سیر و همچنین تجمع نیترات در سیر بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با فاکتور اصلی نوع کود در 2 سطح (اوره وسولفات آمونیوم) و فاکتور فرعی سطح کود در 5 سطح 100، 150، 200 ، 250 و 300 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) در پایه طرح بلوک های کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد، نوع و سطح کود اثر معنی دار روی تندی وتجمع نیترات داشت. به طوری که بیشترین تجمع نیترات در تیمار با کود اوره و بیشترین مقدار پیرووات در تیمار با کود سولفات آمونیوم مشاهده شد. با افزایش سطح کود میزان تندی و تجمع نیترات در سیر افزایش یافت به طوری که بیشترین مقدار پیرووات کل و آنزیمی 52/30 و 46/020 بر گرم وزن تازه) در تیمار 300 کیلوگرم کود نیتروژن و بیشترین مقدار پیرووات غیر آنزیمی در تیمار 300 کیلوگرم کود سولفات آمونیوم مشاهده شد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100240/