CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

ارزیابی تحمل 14 رقم و ژنوتیپ پیاز نسبت به تریپس (Thrips tabaci Lindeman) در شهرستان اراک

عنوان مقاله: ارزیابی تحمل 14 رقم و ژنوتیپ پیاز نسبت به تریپس (Thrips tabaci Lindeman) در شهرستان اراک
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_505
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مظاهر یوسفی - اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک
اسداله فتحی هفشجانی - اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک
احمدرضا عباسی فر - گروه باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک
مریم حاتم آبادی - اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک

خلاصه مقاله:
یکی از مهم ترین آفات مزارع پیاز در کشور ما تریپس پیاز است که علی رغم سمپاشی های متعدد، خسارت های قابل توجهی را به این محصول وارد می سازد. در این تحقیق 14 رقم و ژنوتیپ پیاز ایرانی و خارجی در یک طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش همراه با انجام سمپاشی و عدم انجام سمپاشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک کشت و از نظر جمعیت و خسارت تریپس مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان خسارت ناشی از تغذیه آفت بر اساس دو معیار 10 درجه ای (علایم خسارت در برگ ها) و 6 درجه ای (پیچیدگی برگ ها) بررسی شد. در این تحقیق بالاترین تعداد تریپس از آزمایش بدون سمپاشی از رقم های سفید کاشان و TN-98-71 به میزان 32/7 و 29/6 عدد تریپس در هر بوته و کمترین تراکم آفت از ژنوتیپ های TN-98-28 و TN-98-108 و سفید اصلاح خمین به ترتیب بهم یزان 16/4 ، 14/7 ، 14/3 عدد تریپس در هر بوته شمارش و ثبت گردید . بیشترین میزان خسارت وارده از ارقام سفید اصلاح شده خمین، سفید محلی خمین و قرمز آذرشهر به ترتیب با ندیس های 6/7 و 6/7 و 6/5 و کمترین آن از تیمارهای سفید یزد TN-98-28,TN-98-11 و سفید قم به ترتیب با اندیسهای 5و5و5و4/6 ارزیابی شد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100223/