CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم عدس

عنوان مقاله: بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم عدس
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_493
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید عزیزمقدم - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
نفیسه مهدی نژاد - عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زابل
فاطمه مصری - کارشناس گروه علوم و صنایع غذایی
امیر احمدی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل،

خلاصه مقاله:
این مطالعه جهت تعیین مقاوم ترین ژنوتیپ عدس در شرایط تنش شوری در سال 1387 در دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و 3 تکرار به مورد اجرا گذاشته شد .فاکتور مورد مطالعه در سه سطح شوری ، مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزن شوری از صفر (شاهد ) به 200 میلی مولار ، درصد جوانه زنی ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و وزن خشک در همه ارقام کاهش یافت این کاهش در دو رقمKC21003 و TN1086 بیشتر از رقم بوی بود . همچنین با بالا رفتن میزان شوری ، بر میزان پرولین همه ارقام افزوده شد . در بین ارقام مورد بررسی ، رقم بومی دارای بیشترین درصد جوانه زنی ، وزن خشک ، طول ریشه چه ، طول ساقه چه و پرولین بود و کمترین میزان پرولین به رقم KC21003 تعلق داشت . در این مطالعه ، رقم بومی در شرایط تنش شوری کارایی بیشتری نسبت به دو رقم KC21003 و TN1086 نشان داد و به عنوان رقم مقاوم به تنش شوری درمقایسه با سایر ارقام مشخص شد .

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100211/