اثر محلول پاشی نیترات امونیوم برخصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناور

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,873

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_470

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

محلول پاشی نیتروژن از مهمترین برنامه های کودی برای مرکبات درایران به شمار می رود که نتیجه آن کاهش شستشوی نیترات و جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی است هدف ازا ین تحقیق تعیین بهترین غلظت محلول پاشی کود نیترات آمونیوم روی درختان پرتقال تامسون ناول جهت رسیدن به حداکثر محصول در واحد سطح از نظر کمی و کیفی بود محلول پاشی با غلظتهای 0/4 ، 0/8 و 1/2 درصد طی دو مرحله و هر مرحله در سه غلظت متفاوت با توجه به مقدار ازت کود، روی درختان 10 ساله با پایه نارنج انجام شد. مرحله اول در فروردین ماه 0/25 ، 0/5 و 0/75 درصد مرحله دوم در اواخر تیرماه 0/15 ، 0/30 ، 0/45 درصد صورت گرفت. برداشت میوه طبق روال منطقه در آذرماه انجام شد و فاکتورهای کمی و کیفی شامل قطر ، طول، وزن و ضخامت پوست میوه، ویتامین ث، درصد مواد جامد محلول در آب، اسیدیته و عملکرد اندازه گیری شد.

نویسندگان

ارزو دادرس نیا

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

اکبر فرقانی

استادیار گروه خاکشناسی

بیژن مرادی

پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور

رضا فیفایی

پژوهشگر موسسه تحقیقات مرکبات کشور