CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis)

عنوان مقاله: فیزیولوژی ریزش قبل از برداشت پرتقال تامسون (Citrus sinensis)
شناسه (COI) مقاله: BAGHBANI06_437
منتشر شده در ششمین کنگره علوم باغبانی ایران در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

نگین اخلاقی امیری - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران
کاظم ارزانی - اعضا هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
محسن برزگر
علی اسدی کنگرشاهی - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

خلاصه مقاله:
در برخی از ارقام مکربات ریزش قبل از برداشت میوه یکی از مهمترین علل بالا بودن ضایعات در این محصول مهم باغی کشور می باشد شناخت فیزیولوژی تغییرات منطقه ریزش و اعمال تیمارهایی متناسب با آن می توانددر کنترل یاکاهش ریزش و بنابراین کاهش ضایعات بسیار موثر باشد لذا این آزمایش به منظور بررسی مقادیر اکسین، سلولاز و پلی گالاکتوروناز در ناحیه ریزش میوه پرتقال تامسون ور رابطه آن با درصد ریزش قبل از برداشت در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 7 تیمار شامل شاهد،D-2,4 و 2,4-D +اوره،و 2,4-D سولفات روی،2,4-D+ساکارز، GA3+2,4-D و GA3+اوره با 4تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تیمار شاهد بیشترین میزان ریزش، کمترین میزان اکسین و بیشترین مقدار آنزیم ها را به خود اختصاص داد. تیمارهای 2 ، 3 ، 4 به طور معنی داری ریزش را نسبت به شاهد کاهش دادند. میزان اکسین نیز در این 3 تیمار نسبت به شاهد افزایش معنی داری داشت.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/100156/