ارزیابی خاصیت ضدقارچی چند استرپتومایسس علیه Botrytis cinereaدرشرایط ازمایشگاهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 543

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRMPB01_008

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

چکیده مقاله:

اکتینومیست ها به خصوص استرپتومایسس ها ویژگیهایی دارند که آنها را برای عوامل کنترل بیولوژیک علیه قارچهای خاکزاد بیمارگر گیاهی مفید میسازد که این ویژگیها شامل تولید انواع مختلف متابولیتهای ثانویه مانند آنزیمها و آنتی بیوتیک ها هستند که از لحاظ بیولوژیکی فعالند. در این پژوهش ابتدا از طریق نمونه برداری و غربال خاک ناحیه ریزوسفر ریشه گیاه خیارسبز جدایه های استرپتومایسس B3, KH1و B6 به دست آمد سپس فعالیت ضدقارچی این جدایه ها علیه قارچ عامل پوسیدگی خاکستری خیارسبز Botrytis cinerea مورد بررسی قرار گرفت که هر سه جدایه فعالیت بازدارندگی در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه ای داشتند؛ در پی آن ازمایشاتی مانند سیترات پرمه آز و بررسی آزمون رشد در حضور کلرید سدیم ، خاصیت فرار بودن و بررسی فعالیت قارچ کشی و قارچ ایستایی و بررسی حساسیت به کلروفرم، جدایه های مذکور انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که هر سه جدایه مذکور قادر به تولید آنزیم سیترات پرمه آز و جدایه های B3 و B6 در کلرید سدیم 5 درصد و ایزوله ی KH1 در کلرید سدیم 7 درصد قادر به رشد هستند و هیچکدام از جدایه ها به کلروفرم حساسیت نشان ندادند و فقط جدایه B6 خاصیت فرار بودن را نداشت.

نویسندگان

مرتضی خواجه

دانشجوی کارشناسی ارشد، بیماریشناسی گیاهی، بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

غلامحسین شهیدی بنجار

استادتمام، بیماریشناسی گیاهی، بخش مهندسی گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سونیا عقیقی

استادیار، بیماریشناسی گیاهی ، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان